برچسب های نوشته ها : نقش زبان فارسي

فارسی افزون‌تر از یک زبان

فارسي افزون‌تر از يك زبان
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن" بنا به يك اصل كلي، زبان در نزد هر قوم وسيله بيان مقصود و تفهيم و تفهم است؛ ولي زبان فارسي دري نقشي افزون‌تر از اين ايفا كرده است. بدين‌گونه: 1- وسيله يكپارچگي سرزميني بوده است كه تحت نام ايران، و يا در قلمرو فرهنگي ايران، قرار داشته. 2- موجب شده است كه اين كشور واجد شرايط شخصيت متمايزي بماند و در ساير كشورهاي فتح‌شده اسلامي مستحيل نگردد. 3- چون هنرهاي ديگر از نوع موسيقي و نقاشي در دوران بعد از اسلام ممنوع يا محدود شناخته مي‌شده، او از طريق شعر يا نثر شاعرانه، وظيفه و نقش آنها را هم بر عهده گرفته. 4- سرنوشت ايران را به عنوان يك واحد مستقل فرهنگي، وابسته به سرنوشت خود كرده. 5- افت و انحطاط ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2021 سامانه اطلاع رسانی فرهنگ ندوشن. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی