برچسب های نوشته ها : دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن

صفحه 1 از 512345

قلمرو ریا در ادبیات

قلمرو ريا در ادبيات
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن" اشاره: بنا به دلايلي از عصر غزنويان به اين سو، مديحه‌سرايي و تملق در شعر و زبان فارسي پررنگ و تا حدي محور سخن شد و هرچه پيش رفت، غليظ‌تر و غليظ‌تر شد و در سده‌هاي بعدي به انحطاط اخلاقي انجاميد و يا شايد انحطاط اخلاقي را آينه‌گري كرد. عنوان اصلي اين نوشتار «قلمرو ريا در زمينة اجتماع و سياست» است كه استاد اسلامي با توجه به زمينه‌هاي اجتماعي و رواني موضوع، به بررسي آن پرداخته‌اند. براي استاد كه ديرزماني است دور از ميهن به سر مي‌برند، آرزوي تندرستي و بازگشت هرچه سريعتر مي‌كنيم. در هيچ يك از كتابهايي كه راجع به ايران نوشته‌اند، چه خود ايراني‌ها و چه خارجي‌ها، تاكنون متذكر اين معني نشده و روشن نكرده‌اند ...
ادامه مطلب

مصدق و سیمای تازه سیاست ایران

مصدق و سيماي تازة سياست ايران
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن - روزها (جلد سوم)" در دوره مصدق سيماي سياسي كشور كه از قتل اميركبير تا مشروطه و از مشروطه تا ملي شدن نفت بر يك روال بود، تغيير يافت. من در تمام دوران حكومت مصدق از ايران دور بودم؛ ولي خبرهايي كه مي‌رسيد و نشانه‌هايي كه در دست بود، مي‌نمود كه ايران در حال تكان خوردن است. با اين حال سنگيني دستگاه رسوب‌كردة ايران به گونه‌اي بود كه خوش‌بيني را با دلواپسي همراه نگاه مي‌داشت. در دولت اول مصدق عده‌اي از همان رجال شناخته‌شده پيشين شركت داشتند كه نويدي در بر نداشت، از جمله زاهدي كه بعد سردمدار كودتا شد. به همين سبب در آغاز چندان شوقي نسبت به اين جريان تازه نشان نمي‌دادم. در اجتماع‌هاي سياسي ...
ادامه مطلب

روزهای دعا و نیایش

روزهاي دعا و نيايش
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن" نخستين رمضاني که بعد از مرگ پدرم فرا رسيد، مادرم فراغت کافي داشت که به نماز و روزه اش بپردازد و خاطر عزادارش را تسلّي دهد، زيرا سالهاي ديگر، پرستاري از شوهرش مقداري از وقت و حواس او را مي گرفت. خود رمضان سيماي ده را تا اندازه اي تغيير مي داد و در زندگي ما نيز تأثير مي نهاد : سير کار کندتر مي شد، افراد بيکار و منتظر، منتظر گذشتن وقت، بيشتر در وچه ها ديده مي شدند. نماز جماعت ها رونق بيشتري به خود مي گرفت، بخصوص شب و کم کم چند روزي که از ماه مي گذشت، رنگ ها پريده تر، لب ها خشک تر و دهن‌ها بوي آلوده تر مي گشت. مي توان ...
ادامه مطلب

طلب سرچشمه زندگی

طلب سرچشمة زندگي
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن" زهي عشق، زهي عشق كه ماراست خدايا (مولوی) مي‌دانيم كه داستان زندگي مولانا چه پيچ و خم‌هايي در بر داشته. خودش در «فيه مافيه» مي‌گويد كه هيچ كاري در خانوادة ما ننگ‌تر از شاعري نبود، ولي من به شاعري افتادم چون مردم آن را دوست داشتند و مي‌بايست با زبان شعر با آنها حرف بزنم. خانوادة او البته همگي اهل علم و شرع بودند. پدرش مرد دين بود، با شعر كار چنداني نداشت. فقط مولانا اين قاعده را درهم شكست. در هر صورت تا 38 سالگي شعر نمي‌گفت. پس از آنكه شمس را ديد و او وارد زندگي‌اش شد، اين غزليات شورانگيز و بي‌نظير را سرود، به تعداد زياد. طي شانزده سال، كار مولانا سرودن اين غزليات بود، ...
ادامه مطلب

فارسی افزون‌تر از یک زبان

فارسي افزون‌تر از يك زبان
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن" بنا به يك اصل كلي، زبان در نزد هر قوم وسيله بيان مقصود و تفهيم و تفهم است؛ ولي زبان فارسي دري نقشي افزون‌تر از اين ايفا كرده است. بدين‌گونه: 1- وسيله يكپارچگي سرزميني بوده است كه تحت نام ايران، و يا در قلمرو فرهنگي ايران، قرار داشته. 2- موجب شده است كه اين كشور واجد شرايط شخصيت متمايزي بماند و در ساير كشورهاي فتح‌شده اسلامي مستحيل نگردد. 3- چون هنرهاي ديگر از نوع موسيقي و نقاشي در دوران بعد از اسلام ممنوع يا محدود شناخته مي‌شده، او از طريق شعر يا نثر شاعرانه، وظيفه و نقش آنها را هم بر عهده گرفته. 4- سرنوشت ايران را به عنوان يك واحد مستقل فرهنگي، وابسته به سرنوشت خود كرده. 5- افت و انحطاط ...
ادامه مطلب

حاصل عمر ( بخش اول )

حاصل عمر ( بخش اول )
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن" اشاره: «من در قعر ضمير خود احساسي دارم و آن اينکه رسالت ايران به پايان نرسيده است و شکوه و خرمي او به او باز خواهد گشت. من يقين دارم که ايران مي‌تواند قد راست کند و آن‌گونه که درخور فرهنگ تمدن و سالخوردگي اوست، نکته‌هاي بسياري به جهان بياموزد.» اين سخن دلنشين بزرگمردي است كه به عشق ايران مي‌‌زيد و مي‌نويسد. «شهرزاد قصه‌گو» مجموعه‌اي از مقاله‌هاي استاد اسلامي ندوشن است درباره ايران، ايران در جهان و تاريخ ايران‌زمين، به انضمام گفتگويي مفصل و بسيار خواندني كه تني چند از علاقه‌مندان و كوشندگان عرصه فرهنگ احتمالاً طي چند جلسه با استاد گفته و شنيده‌‌اند. آنچه در پي مي‌آيد، بخشهايي از آن گفتگوست كه با حذف پرسش‌ها در ...
ادامه مطلب

زیبایی و عشق به سخن دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

زيبايي و عشق به سخن دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن
زيبائي بيشترين ارتباط با عشق دارد. او هرگز حقّ خود را ادا شده نمي‌بيند، مگر آنكه كسي با تمام وجود خريدارش گردد. اين بدان‌معنا نيست كه هر معشوقي زيبا بوده است. زيبائي نسبي است، و بايد به چشم عاشق خوش آيد. اين معنا را مولوي درباره ليلي مي‌گويد: گفت ليلي را خليفه كان توي كز تو مجنون شد پريشان و غوي از دگر خوبان تو افزون نيستي گفت خامش چون تو مجنون نيستي معروف است كه ليلي، كه قيس عامري را به ديوانگي كشيد و سر به بيابانش داد، چندان زيبا نبوده، سياه چرده و لاغر ولي عشق كه ربوده يك «مجموع» مي‌شود، كلّ وجود را در نظر مي‌گيرد. همين يك تن را مي‌بيند و ديگران را از نظر دور مي‌دارد. او ...
ادامه مطلب

زندگی، عشق، مرگ از دیدگاه مولوی

زندگي، عشق، مرگ از ديدگاه مولوي
مولانا جلال‌الدّين در آغاز مثنوي و در سراسر كتاب خود، نظر خويش را دربارة زندگي، عشق و مرگ ابراز كرده است، از جمله در داستان «طوطيان» كه ما در اين جا به آن اشاره‌اي خواهيم داشت، و اين همان نظر عارفان ايراني است. خلاصة داستان اين است: بازرگاني، طوطي‌اي دارد. چون مي خواهد به سفر هندوستان برود، از طوطي مي پرسد: چه مي خواهي كه ارمغان برايت بياورم. او جواب مي دهد كه چون به آنجا برسي به طوطيان هند سلام مرا برسان و بگو: آيا رواست كه شما در آنجا آزاد باشيد و من اين جا در بند، يعني در قفس؟ بازرگان به هند مي رود و پيغام را به جمع طوطيان مي رساند. يكي از آنها به محض ...
ادامه مطلب

بهار، سنت‌گرای نواندیش

بهار، سنت‌گراي نوانديش
"دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن" من شخصاً فكر مي‌كنم كه مهمترين شاعر بعد از حافظ در طي اين 650 سال، محمدتقي بهار بوده، ليكن چون مرد سياسي بوده اظهارنظرهاي متفاوت درباره‌اش مي‌شود، گاهي متناقض، ولي واقعيت آن است كه بايد دربارة اين كساني كه در زندگي معاصر ايران مؤثر بوده‌اند، يك قضاوت «مجموعي» كرد، يعني حاصل كار و عيار زندگي آنان را در نظر گرفت. البته هركسي ممكن است ضعف‌هايي داشته باشد، اما در مقابل، جنبه‌هاي مثبت هم بوده. شيب و فرازهاي زندگي چار‌ه‌ناپذير بوده، به‌خصوص در دوران معاصر. اين صد ساله، دوران بسيار پرتلاطمي بوده است، و بهار هم طبعا‌ً در اين تلاطم، روي موج حركت كرده. تقريباً چهار دوره از تاريخ معاصر را زندگي كرده: دوران قبل از مشروطه، دوران مشروطه، ...
ادامه مطلب

آهنگران سنتی (چلنگران)

آهنگران سنتی (چلنگران)
به گزارش پایگاه فرهنگی-تاريخي ندوشن مرکز جغرافیای ایران ؛ آهنگری حرفه تغییر شکل فلزات و ساخت ابزار از آنهاست و یکی از مهم‌ترین فرایندهای شکل دهی فلزات محسوب می‌گردد . بهبود خواص مکانیکی در قطعه تولید شده کاملاً مشهود است . در این فرایند با کار بر روی فلز طی یک یا چند مرحله توسط پتک کاری یا پرس کاری شکل مطلوب نهایی ایجاد می‌گردد . آهنگری از قدیمی‌ترین هنرهای فلز کاری است و منشاء آن به زمان‌های بسیار دور باز می‌گردد و در ندوشن نیز وجود کوره های ذوب فلزات حاکی از قدمت بیش از هزار ساله این صنعت دارد . آهنگران قدیمی ندوشن با استفاده از وسایلی ساده نظیر دم و انبر و چکش به تولید ابزارآلات مورد ...
ادامه مطلب
صفحه 1 از 512345
تمام حقوق این سایت برای © 2021 سامانه اطلاع رسانی فرهنگ ندوشن. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی