فهرست کتاب ها، گفتارها، گفت وگوها و سخنرانی های حسین مسرّت دربارۀ دکتر اسلامی ندوشن

فهرست کتاب ها، گفتارها، گفت وگوها و سخنرانی های حسین مسرّت دربارۀ دکتر اسلامی ندوشن

فهرست کتاب ها، گفتارها، گفت وگوها و سخنرانی های حسین مسرّت دربارۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

(۵/۷/۱۴۰۱)

الف – کتاب / نشریه

در آیینۀ روزها، درنگی بر کتاب روزها اثر دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، میبد: بنیاد میبدی، ۱۳۹۱، رقعی ۳۱۰ ص.(همراه با پیام شمس الدّینی).

دیباچه‌ها (برگرفته از کتاب‌های دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۴۰۱(چاپ یکم و دوم،۱۳۹۲)، رقعی، ۳۹۶ ص.

دیدگاه‌ها (دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن)، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۴، وزیری، ۵ ج. ج ۱: دربارۀ فردوسی و شاهنامه،۲۶۷ ص؛ ج ۲: روزها،۳۰۴ ص؛ ج ۳: دربارۀ جامعه و فرهنگ،۱۸۳ ص؛ ج ۴: نوشته‌هایی در تاریخ و ادب،۱۷۳ ص؛ ج ۵: کارنامۀ ادبی،۲۳۷ ص.(به همراه پیام شمس الدّینی)

روشن‌تر از روشن (ره‌آورد دیدار دوستانه با دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن)، یزد: شورای شعر و ادب استان یزد، ۱۳۸۴، رقعی، ۲۴۰ ص، مصوّر.

رهاورد دیدار، مجموعۀ سخنرانی‌ها، مقالات، پیام‌ها و اشعار دیدار دوستانه با دکتر اسلامی ندوشن، به اهتمام: یدالله جلالی پندری، به همراه کتاب‌شناسی دکتر اسلامی ندوشن، به کوشش: حسین مسرّت، یزد: انجمن شعر و ادب یزد، ۱۳۸۴، رقعی ۳۶۸ ص، مصوّر.

سخنگوی وجدان ایرانی (دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن)، تهران: یزدا، ۱۴۰۰، وزیری، ۲۵۴، مصوّر.

کتاب‌شناسی دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن ، یزد : اندیشمندان یزد، ۱۴۰۲ .(در دست تدوین)

ویژه نامۀ دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، سردبیر ویژه نامه: حسین مسرّت، مجلّۀ یزدنامک، س ۱۳، ش ۵۶ (؟؟؟ )، رحلی، ۱۳۶ ص، مصوّر. (زیر چاپ).

ب – گفتارها / گفت وگوها و سخنرانی ها

«آثار دکتر اسلامی ندوشن»

گفتار در گزارش خبری سیمای مرکز یزد ، تهیّه کننده: سید مهدی موسوی ندوشن، سیمای یزد، ۱۳۹۵٫

 • عنوان گویاست.

«آشنایی با دکتر اسلامی ندوشن»

دفترک نخستین بزرگداشت مقام حافظ در یزد (مهر ۱۳۷۹) // خاتم یزد، س ۱، ش ۷۰ (۳۰ / ۱ / ۸۴ ۱۳): ۴ // پیام یزد، س۱، ش ۶ (۶/۱۰/۱۳۹۷): ۴//  کاریز یزد (۶/۱۰/۱۳۹۷)// پرگار، دورۀ جدید، ش ۱۶۱، ش پیاپی ۱۹۴(۳۰/۲/۱۳۹۸):۳۶٫

 • گذری بر زندگی و آثار دکتر اسلامی.

«آیین رونمایی از کتاب روزها اثر دکتر اسلامی ندوشن در یزد برگزار می‌شود»(گفت‌وگو)

ایسنا (۲۴/۱۱/۱۳۹۱)// یزد فردا (۲۴/۱۱/۱۳۹۱)// کاریز یزد (۲۷/۱۱/۱۳۹۱)// دژ نبشت (۲۹/۱۱/۱۳۹۱) // اطّلاعات ش ۲۵۵۲۸(۲۵/۱۱/۱۳۹۱)// ایلنا (۲۴/۱۱/۱۳۹۱)// خبرگزاری مهر (۹/۱۲/۱۳۹۱).با عنوان: کتاب “روزها” اثر محمّدعلی اسلامی ندوشن در یزد رونمایی می‌شود.

 • عنوان گویاست.در گفت وگو با ایسنا.

«اسلامی ندوشن، محمّدعلی»

*
 • زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن

«اسلامی ندوشن برای دیوان فرّخی یزدی مقدّمه نوشت»(گفت و گو)

ایبنا (۲۷/۵/۱۳۸۶)// کاریز یزد(۱۹/۸/۱۳۸۷).

 • برای ویرایش سوم دیوان فرّخی به کوشش مسرّت.

«اسلامی ندوشن به چه ایرانی معتقد بود»

ایسنای مرکزی (۱۰/۲/۱۴۰۱)// بشارت یزد، س۹، ش۱۵۴۱(۱۵/۲/۱۴۰۱)// تارنمای طلوع یزد (۱۶/۲/۱۴۰۱)// کاریز یزد (۱۶/۲/۱۴۰۱)// شهر کهن، س۷، ش۶۵ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱): ۶٫

 • ایران از دیدگاه دکتر اسلامی. گفت وگو با ندا ولی پور.

«اسلامی ندوشن ، جامعه شناسی آگاه ، حقوق دانی دردمند و شاعری نکته سنج بود»

خبرگزاری ایبنا(۱۲/۲/۱۴۰۱)// کاریز یزد (۲۰/۲/۱۴۰۱).

 • سخنرانی در برنامه زنده اینستاگرامی.

«اسلامی ندوشن ، حقوق دانی که ادیب شد»

*
 • حقوق دانی که ادیب شد

«ایرانسرای فردوسی»

(؟؟؟)// کاریز یزد(۱۵/۱۰/۱۳۹۸)// یزد امروز، س۲۰، ش۸۴۴(۶/۱۰/۱۴۰۰):۲// ایران، یادگار تاریخ ، همان (زیر چاپ).

 • دربارۀ اهمیّت شاهنامه پژوهی از اهداف ایرانسرا با بنیانگذاری دکتر اسلامی ندوشن .

«بزرگمرد یگانۀ روزگار»

پاژ، دورۀ جدید، س۱۱، ش۱(پیاپی ۴۵) (بهار ۱۴۰۱): ۵۷-۵۸// بشارت یزد، س۹، ش۱۵۶۸(۱۸/۳/۱۴۰۱): ۱-۲ (سرمقاله)// کاریز یزد (۱۷/۳/۱۴۰۱)// ملک یزد ، س۷۲، ش۲۹۲۹ (۵/۴/۱۴۰۱): ۴// پیام ویدیویی به همایش نکوداشت دکتر اسلامی ندوشن در شهر نیشابور با عنوان از ندوشن تا نیشابور (۲۰/۴/۱۴۰۱).

 • دربارۀ دکتر اسلامی ندوشن.

«بهار در پاییز (گزیده رباعی ها)»

یزدنامک، س۱۳، ش۵۶(؟؟؟): ؟؟؟(زیر چاپ)// کاریز یزد(۱۲و۱۳/۱/۱۴۰۱).

 • برگزیده کتاب بهار در پاییز اثر دکتر اسلامی ندوشن.

«بهاری خوش در پاییزی سرخوش»

     اطّلاعات، ش ۲۳۴۷۷ (۵ / ۸ / ۸۴ ۱۳): ۶ // دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دفتر پنجم: کارنامۀ ادبی، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۲۲۹-۲۲۰// کاریز یزد(۲/۴/۱۳۹۸)//  یزد، یادگار تاریخ، یزد: اندیشمندان یزد،۱۴۰۰، ج۳: ۴۱۶-۴۲۰// در بوتۀ نقد (معرّفی، نقد و یادداشت هایی دربارۀ کتاب ها)، تهران: ورّاقان، ۱۴۰۱ (زیر چاپ)

 • معرّفی کتاب «بهار در پاییز»، سفینۀ رباعی، سرودۀ دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

«به مناسبت سوم مهر زادروز دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

تارنمای فرهنگ ندوشن (۳/۹/۱۳۹۵)// کاریز یزد (۱۵/۸/۱۳۹۸).

 • زندگی‌نامۀ کوتاه او.

«به یاد دکتر اسلامی ندوشن»

جهان کتاب، س۲۷، ش۳۹۳(خرداد وتیر ۱۴۰۱): ۵۷٫

 • زندگی نامۀ کوتاه دکتر اسلامی.

«پنج جلد کتاب در نقد آثار دکتر اسلامی ندوشن منتشر می‌شود»(گفت‌وگو)

ایسنای یزد (۲۸/۱۰/۱۳۹۴)// کاریز یزد(۱۶/۳/۱۳۹۸).

 • دربارۀ نشر کتاب دیدگاه‌ها.

«پنجره‌های بسته»

    ندای یزد، س ۴، ش ۱۶۶ (۱۹ / ۱۰ / ۶۷ ۱۳): ۴ //  یزد، یادگار تاریخ، یزد: انجمن کتابخانه‌های عمومی استان یزد، ۱۳۷۶،  ج ۱: ۸۳۹ – ۸۲۹، تهران: دف، ویرایش دوم،۱۳۹۵: ۴۱۸-۴۱۹ // دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دفتر پنجم، کارنامۀ ادبی، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۱۸۹-۱۸۷// تارنمای فرهنگ ندوشن (۱۴/۸/۱۳۹۸)// کاریز یزد (۲۹/۷/۱۳۹۸).

 • نقد و معرّفی داستان‌های کوتاه نامبرده اثر دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

«پنج کتاب دربارۀ اسلامی ندوشن در راه است»(گفت‌وگو)

ایسنای مرکزی (۴/۱۱/۱۳۹۴) نقل از ایسنای یزد// ایرنا (۴/۱۱/۱۳۹۴)// شوشان (۴/۱۱/۱۳۹۴)// تابناک یزد (۴/۱۱/۱۳۹۴)// شاینا نیوز (۴/۱۱/۱۳۹۴)// روزنامه جهان صنعت (۴/۱۱/۱۳۹۴)// کاریز یزد (۲۶/۲/۱۳۹۸).

 • دربارۀ نشر کتاب دیدگاه‌ها.

« پیام رئیس شورای سیاستگذاری»

یزدنامک، س ۱۳، ش  56(؟؟؟):؟؟؟ (زیر چاپ). (به نام دیگری)

 • دربارۀ استاد دکتر اسلامی ندوشن.

«پیشنهاد برگزاری مجمع نکوداشت دکتر اسلامی ندوشن»

     ندای یزد، س ۱۶، ش ۶۷۵ (۲۶ / ۷ / ۷۹ ۱۳): ۲// ایسنای یزد (۲۰/۷/۱۳۹۸) // قطره نیوز (۲۰/۷/۱۳۹۸)// تی نیوز(۲۰/۷/۱۳۹۸)// خبربان(۲۰/۷/۱۳۹۸) هر چهار با عنوان : برگزاری مجمع نکوداشت دکتر اسلامی ندوشن در زادگاهش// تارنمای فرهنگ ندوشن(۲۹/۷/۱۳۹۸)// کاریز یزد (۲۲/۷/۱۳۹۸)// پیمان یزد، س۲۷، ش۵۰۹۹(۲۱/۷/۱۳۹۹):۳٫

 • عنوان گویاست.

«تاریخ‌نامه‌ای به نام روزها»

                روزهایی با عشق

«تأمّلی در خاطرات اسلامی ندوشن»

*
 • روزهایی با عشق

«جوانان و تاریخ از نگاه اسلامی ندوشن»

کاریز یزد(۱۴/۹/۱۳۸۴).

 • یادداشت کوتاه.

«چراغی که اسلامی ندوشن روشن کرد»

ایسنای مرکزی (۲۴/۵/۱۴۰۰)// کاریز یزد (۲۵/۵/۱۴۰۰).

 • گزارش سخنرانی در وبینار رونمایی از نشریۀ نوشتار.خبرنگار: فاطمۀ نظرمحمّدی.

«چونان برگ زر»

    جیحون، ش ۲ (بهار ۸۳ ۱۳). ۲۹ – ۲۷// تارنمای فرهنگ ندوشن (۲۵/۵/۱۳۹۷)// کاریز یزد (۲۵/۵/۱۳۹۷)// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج۳: ۴۳۰-۴۳۱// در بوتۀ نقد ، همان (زیر چاپ).

 • معرّفی کتاب تک‌درخت، مجموعه مقالات هدیۀ دوستان و دوستداران به دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن گردآوری: فرهنگ جهان‌بخش و دیگران.

«حقوقدانی که ادیب شد»(گفت و گو)

ایسنای یزد(۸/۱۱/۱۳۹۸)// کاریز یزد(۸/۱۱/۱۳۹۸)// تی نیوز، خبربان، خبرپو، قطره، خبرفارسی، میرنیوز، خبر یزد، آخرین خبر(۸/۱۱/۱۳۹۸)// بشارت یزد ،س۷، ش۹۵۹(۱۲/۱۱/۱۳۹۸):۴ با عنوان : اسلامی ندوشن ، حقوق دانی که ادیب شد.

 • دربارۀ زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن. گفت وگو با حمیدرضا دهقان.

«خیابان دکتر اسلامی ندوشن»

شورای شهر یزد (۱۸/۲/۱۳۹۷)// کاریز یزد(۲۵/۳/۱۳۹۸).

 • پیشنهاد تغییر نام خیابانی کوچک در یزد به خیابانی بزرگ.

«دانشوران یزد، دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

نشریّۀ. خ. پ دانشگاه یزد، س ۱، ش ۴ (خرداد ۷۰ ۱۳): ۱۸ – ۱۷ و ۲۶٫

   نیز. ر.  ک          روشن‌تر از روشن

 • دربارۀ زندگی و آثار وی.

«درس‌نامه‌ای به نام روزها»

اطّلاعات، ش ۲۵۵۵۴(۲۶/۱۲/۱۳۹۱)، نوروز نامه، ص ۱// کاریز یزد (۱۶/۵/۱۳۹۸)// تارنمای فرهنگ ندوشن(۱۶/۵/۱۳۹۸)// در بوتۀ نقد ، همان (زیر چاپ)// یزد، یادگار تاریخ، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۴۰۱،ج۴ (زیر چاپ).

 • دربارۀ کتاب روزها اثر دکتر اسلامی ندوشن.

«در نگاه یاران»

روشن‌تر از روشن: حسین مسرّت، یزد: شورای شعر و ادب یزد، ۱۳۸۴: ۲۳۳ – ۲۱۲// کاریز یزد (۲۶/۲/۱۳۹۸). با عنوان: دکتر اسلامی ندوشن در نگاه یاران // سخنگوی وجدان ایرانی، همان: ۱۵۳-۱۶۷// یزدنامک، س۱۳، ش۵۶(؟؟؟):؟؟؟ (زیر چاپ).

 • دیدگاه‌های کارشناسان ادب و فرهنگ دربارۀ دکتر اسلامی ندوشن و آثار او.

«دست‌نوشته‌های آذر یزدی دربارۀ آثار دکتر اسلامی ندوشن»

تارنمای فرهنگ ندوشن (۸/۱۲/۱۳۹۴)// کاریز یزد (۴/۱۱/۱۳۹۸).

 • عنوان گویاست.

«دکتر اسلامی ندوشن»

رسانۀ مجازی نگاه (۱۷/۹/۱۳۹۳)// کاریز یزد (۱/۶/۱۳۹۹)// پیمان یزد، س۲۷، ش۵۱۳۰(۳/۹/۱۳۹۹):۳٫

 • زندگی و آثار.

«دکتر اسلامی ندوشن با آثاری برتر درزمینۀ زبان و ادبیّات معاصر ایران»(گفت‌وگو)

ایسنای یزد (۱۱/۶/۱۳۹۱)// کاریز یزد (۱۱/۶/۱۳۹۱).

 • عنوان گویاست.

«دکتر اسلامی ندوشن دغدغۀ فرهنگ دارد»

خبرگزای ایکنا (۲۳/۵/۱۴۰۰) // کاریز یزد (۲۴/۵/۱۴۰۰).

 • گزارش سخنرانی در وبینار رونمایی از نشریۀ نوشتار.

«دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

  آفتاب یزد، س ۱، ش ۹ (۲۸ / ۱۲ / ۷۷ ۱۳): ۳ (بدون نام)// یزد امروز ،س۱۸، ش۷۵۳(۷/۱۱/۱۳۹۸):۲// کاریز یزد (۱۰/۱۱/۱۳۹۸)// روزنگار یزد ۱۴۰۰، روز ۳/۶/۱۴۰۰٫

 • زندگی و آثار دکتر اسلامی به‌صورت کوتاه.

«دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

سالنامۀ لاله کویر ۱۳۷۸ ، تهران : لالۀ کویر ، ۱۳۷۸// یزد امروز ، س۱۹، ش۷۷۰ (۲/۴/۱۳۹۹): ۲// کاریز یزد (۱۲/۴/۱۳۹۹).

 • شرحی کوتاه.

«دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

برای تندیسی که قرار بود در برج میلاد تهران به سفارش حسین بشارت نصب شود.

«دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

*
 • زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن

«دیباچه»

در آیینۀ روزها: حسین مسرّت و پیام شمس الدّینی، میبد: بنیاد میبدی،۱۳۹۱: ۱۱-۹// کاریز یزد(۴/۴/۱۳۹۸).

«دیباچه ای بردیباچه ها»

*
 • «سرآغازی بر دیباچه‌ها»

«دیدار دوستانه با دکتر اسلامی ندوشن»

ندای یزد، س ۲۱، ش ۸۹۲ (۱۰ / ۳ / ۸۴ ۱۳): ۲ // اطّلاعات، (؟؟؟)// کاریز یزد(۱۵/۸/۱۳۹۸).

 • گزارشی از گردهمایی نکوداشت دکتر اسلامی ندوشن در یزد و ندوشن.

«دیدگاه‌ها»

*
 • نقد آثار دکتر اسلامی ندوشن در یک کتاب.

«دیدگاه‌هایی دربارۀ روزها»

در آیینۀ روزها، همان: ۲۷۱-۲۷۴// دیدگاه ها،همان، ج۲:۲۸۳-۲۸۵// کاریز یزد (۲/۴/۱۳۹۸).

 • بیان دیدگاه‌های نویسندگان دربارۀ کتاب روزها.

«روزها»

          روزهایی با عشق

«روزها»

سخنرانی در آئین شبی با روزها در تالار خانۀ فرهنگ دکتر اسلامی ندوشن در ندوشن (۲۰/۱۰/۱۳۹۷).

 • دربارۀ کتاب روزها اثر دکتر اسلامی ندوشن.

«روزها با سوزها، تأمّلی بر دفتر دوم کتاب روزها»

آشنا، ش ۸ (آذر و دی ۷۱ ۱۳): ۷۴ – ۶۹ // ندای یزد، س ۱۲، ش ۵۲۹ (۷ / ۸ / ۷۵ ۱۳) تا ش ۵۳۳ (۱۲ / ۹ / ۷۵ ۱۳) //  یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۷۳۷ – ۷۵۳، ویرایش دوم، همان:۳۷۰-۳۷۷// در آیینۀ روزها، همان: ۲۴۲-۲۴۰//  تارنمای فرهنگ ندوشن (۲۵/۶/۱۳۹۳) // دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دفتر دوم، روزها، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۲۵۶-۲۴۰// کاریز یزد (۱۸/۸/۱۳۹۸).

 • نقد و معرّفی کتاب روزها (دفتر دوم) اثر دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

«روزها با سوزها، روزها با اشک‌ها»

 کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، س ۸، ش ۸، مسلسل ۹۲(خرداد ۱۳۸۴): ۱۶۶-۱۶۰// رهاورد دیدار: یدالله جلالی پندری، یزد: انجمن شعر و ادب یزد،۱۳۸۴: ۵۵-۴۱// کاریز یزد (۲۵/۲/۱۳۹۸)// یزد، یادگار تاریخ، تهران: یزدا،۱۳۹۸،  ج ۲: ۲۶۳-۲۶۷٫

 • گزارشی از مراسم نکوداشت دکتر اسلامی ندوشن.

«روزهایی با عشق»

ندای یزد، س ۱، ش ۸۱ (۸ / ۱۰ / ۶۵ ۱۳)، ش ۲ (۲۲ / ۱۰ / ۶۵ ۱۳). (با عنوان: روزها) // یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۷۳۶ – ۷۳۳، ویرایش دوم، همان:۳۶۸-۳۶۹// خاتم یزد، س ۱، ش ۸۵ (۲۲ / ۲ / ۸۴ ۱۳): ۴٫ (با عنوان: تاریخ‌نامه‌ای به نام روزها) // در آیینۀ روزها، همان: ۲۴۷-۲۴۳//  تارنمای ندوشن، مرکز جغرافیایی ایران (۹/۶/۱۳۹۳)// اطّلاعات، س ۸۹، ش ۲۶۱۶۰(۳۰/۲/۱۳۹۴): ۶ //تارنمای مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (۳۰/۲/۱۳۹۴)// ایران، س ۲۲، ش ۶۱۵۱(۲۶/۱۱/۱۳۹۴):۸ // تارنمای فرهنگ ندوشن (۲۶/۱۱/۱۳۹۴) هردو با عنوان: تأمّلی در خاطرات اسلامی ندوشن// تارنمای دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (۲۶/۱۱/۱۳۹۴) با عنوان: وقتی خواننده به وجد می‌آید// دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دفتر دوم، روزها، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۲۶۰ -۲۵۷// کاریز یزد (۱۸/۸/۱۳۹۸).

 • نقد و معرّفی کتاب روزها (دفتر یکم) اثر: دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

«روشن‌تر از روشن»

ندای یزد، س ۷، ش ۲۷۷ (۲۴ / ۲ / ۷۰ ۱۳) تا ش ۲۸۱ (۲۱ / ۵ / ۷۰ ۱۳). (با عنوان: زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن) //  یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۲۰۳ – ۱۸۰، ویرایش دوم، همان:۸۲-۸۹// تارنمای فرهنگ ندوشن (۲۵/۶/۱۳۹۷)// کاریز یزد (۴/۱۲/۱۳۹۸)// سخنگوی وجدان ایرانی (دکتر محمّدعلی اسلامى ‏نُدُوشَن): حسین مسرّت، تهران: یزدا، ۱۴۰۰: ۱۷۵- ۱۸۹// یزدنامک، س۱۳، ش۵۶(؟؟؟):؟؟؟ (زیر چاپ).

 • زندگی و آثار کامل دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن و نقد دیدگاه‌هایی دربارۀ او.

«رونمایی از روزها اثر دکتر اسلامی ندوشن در یزد»

*
 • آیین رونمایی از روزها…..

«رهاورد دیدار»

خاتم یزد، س ۳، ش ۱۸۴ (۲ / ۶ / ۸۵ ۱۳): ۸// کاریز یزد (۵/۶/۱۳۸۵)// یزد فردا (۶/۶/۱۳۸۵) با عنوان: به همّت دکتر یدالله جلالی پندری مجموعه‌ای با عنوان رهاورد دیدار چاپ شد// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج۳: ۴۴۱-۴۴۲٫

 • معرّفی کتاب نامبرده دربارۀ دکتر اسلامی ندوشن و نکوداشت وی در یزد، اثر: دکتر یدالله جلالی پندری.

«زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

            روشن‌تر از روشن.

«زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

دانشنامۀ ایران، زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۹، ج ۳:۷۳۱-۷۲۸٫ با عنوان: اسلامی ندوشن // دیباچه‌ها، برگرفته از کتاب‌های دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، به کوشش: حسین مسرّت، تهران: انتشار، ۱۳۹۲: ۱۵-۹ کارنامۀ زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۲۵۴-۲۵۸// کاریز یزد (۲۳/۱۱/۱۳۹۸) با عنوان : دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن// تارنمای فرهنگ ندوشن (۹/۱۰/۱۳۹۹)// سخنگوی وجدان ایرانی (دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن)، تهران: یزدا،۱۴۰۰: ۱۶۸-۱۷۴// ایران، یادگار تاریخ (گفتارهایی در زمینۀ ایران شناسی و ایران پژوهی)، یزد : اندیشمندان یزد، ۱۴۰۱ (زیر چاپ).هر دو با عنوان : کارنامۀ زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

 • عنوان گویاست.

«سخن سردبیر»

یزدنامک، س ۱۳، ش  56(؟؟؟):؟؟؟ (زیر چاپ).

 • دربارۀ استاد دکتر اسلامی ندوشن.

«سخنگوی فرهنگ ایران»

جهان کتاب ، س ۲۷، ش۳۹۳ (خرداد – تیر ۱۴۰۱): ۷۲// کاریز یزد (۱۴/۵/۱۴۰۱)// تارنمای فرهنگ ندوشن (۲۵/۵/۱۴۰۱)// در بوتۀ نقد (معرّفی، نقد و یادداشت هایی دربارۀ کتاب ها)، تهران: ورّاقان، ۱۴۰۱ (زیر چاپ) با عنوان: «سخنگوی فرهنگمدار».

 • معرّفی این کتاب اثر علی اکبر جعفری ندوشن در بارۀ دکتر اسلامی ندوشن.

«سخنگوی فرهنگ ایران»

برنامه رادیویی چادی شب، صدای مرکز یزد (۱۲/۲/۱۴۰۱).

 • معرّفی این کتاب اثر علی اکبر جعفری ندوشن در بارۀ دکتر اسلامی ندوشن.

«سخنگوی فرهنگمدار»

*
 • «سخنگوی فرهنگ ایران»

«سخنگوی وجدان ایرانی» (گفت وگو)

برنامه رادیویی چادی شب، صدای مرکز یزد (۲/۱۲/۱۴۰۰).

 • معرّفی این کتاب اثر حسین مسرّت در بارۀ دکتر اسلامی ندوشن.

«سرآغازی بر دیباچه‌ها»

دیباچه‌ها: دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، به کوشش: حسین مسرّت، تهران: انتشار، ۱۳۹۲: ۸- ۵// کاریز یزد (۲۵/۲/۱۳۹۸)// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۴۴۲-۴۴۴// شهرکهن، ش۶۱ (مرداد ۱۴۰۰): ۱۷ // در بوتۀ نقد ، همان (زیر چاپ). هر چهار با عنوان: «دیباچه‌ای بر دیباچه‌ها»

 • دربارۀ ارزش دیباچه‌هایی که دکتر اسلامی ندوشن بر کتاب‌هایش نوشته است.

«سه کتاب از دکتر اسلامی ندوشن»

 جهان کتاب، س ۲۱، ش ۵-۶ (پیاپی ۳۲۷-۳۲۸)(مرداد و شهریور ۱۳۹۵): ۳۰-۳۱// تارنمای فرهنگ ندوشن (۱۵/۵/۱۳۹۶) با عنوان : معرّفی سه کتاب جدید از دکتر اسلامی ندوشن// کاریز یزد (۲۵/۲/۱۳۹۸)// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۴۵۸-۴۵۹٫ هر دو با عنوان: سه کتاب تازه از…// در بوتۀ نقد ، همان (زیر چاپ).

 • معرّفی سه کتاب از دکتر اسلامی به نام‌های: سرو سخنگو و برگریزان و نامه‌ها چاپ‌شده بود.

«شعری و خطّی و شرح‌حالی ۱۱: دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»

  ندای یزد، س ۷، ش ۲۹۸ (۲ / ۱۰ / ۷۰ ۱۳): ۱ و ۴ //  یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۱۰۸۷، ویرایش دوم، همان:۵۵۱// کاریز یزد (۲۲/۹/۱۳۹۸).

 • شعری از دکتر  اسلامی به خط استاد محمود رهبران

« شناخت نامۀ دکتر اسلامی ندوشن»

مردم نامه ، ویژه نامۀ دکتر اسلامی ندوشن، زیر نظر جواد عبّاسی، (۱۴۰۱).

 • شناسایی کتاب ها و پایان نامه ها و غیره در بارۀ دکتر اسلامی.

«شورای نظارت بر نشر آثار اسلامی ندوشن تشکیل شد» (گفت و گو)

خبرگزاری ایبنا (۲۵/۶/۱۳۹۹)// کاریز یزد (۲۵/۶/۱۳۹۹).

 • عنوان گویاست.

«شهرزاد قصّه گو»

جهان کتاب، س ۱۹،  ش ۳۰۵ -۳۰۴(شهریور- مهر ۱۳۹۳): ۷۰ // کاریز یزد (۱۰/۵/۱۳۹۸)// تارنمای کتابخانۀ وزیری یزد (۲۰/۸/۱۳۹۳) // تارنمای ندوشن، مرکز جغرافیایی ایران (۲۰/۸/۱۳۹۳) // یزد فردا (۲۴/۸/۱۳۹۳)// دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دفتر چهارم، نوشته‌هایی در ادب و تاریخ، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۱۶۵-۱۶۴// در بوته نقد، همان، (زیر چاپ).

 • معرّفی این کتاب اثر دکتر اسلامی ندوشن.

«فهرست کتاب‌ها ، گفتارها گفت وگوها  وسخنرانی حسین مسرّت دربارۀ دکتر اسلامی ندوشن»

تارنمای فرهنگ ندوشن (۲۷/۷/۱۴۰۰)// کاریز یزد (؟؟؟).

 • عنوان گویاست.

«کارنامۀ زندگی و آثار دکتر اسلامی ندوشن»

خاتم یزد، س ۱، ش ۸۵ (۲۲ / ۴ / ۸۴ ۱۳): ۳// صبح یزد، س۴، ش۵۰۳(۱/۱۰/۱۳۹۷):۴ //  کاریز یزد(۱/۱۰/۱۳۹۷)// پیمان یزد ، س۲۸، ش۵۲۶۵( ۴/۳/۱۴۰۰): ۳٫

              نیز ر. ک         روشن‌تر از روشن

 • عنوان، گویاست.

«کتاب دیدگاه‌ها در مراسم نکوداشت ۹۰ سالگی دکتر اسلامی ندوشن رونمایی شد»

ایبنا (۲۶/۱۲/۱۳۹۴) // ایرنا (۲۶/۱۲/۱۳۹۴)// خبر فارسی (۲۶/۱۲/۱۳۹۴)// کاریز یزد(۱/۴/۱۳۹۸).

 • عنوان گویاست.

«کتاب روزها نوشته اسلامی ندوشن در یزد رونمایی می‌شود»

*
 • آیین رونمایی از……

«کتاب‌شناسی آثار دکتر اسلامی ندوشن»

تک‌درخت، [یادگار نامۀ دکتر اسلامی ندوشن]، به کوشش: فرهنگ جهان‌بخش و دیگران، آثار و یزدان، ۱۳۸۰: ۶۹۵ – ۶۸۹ // یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۲۰۱ – ۱۹۶، ویرایش دوم، همان:۹۱-۹۴٫

نیز ر. ک        کتاب‌شناسی توصیفی آثار دکتر اسلامی.

 • معرّفی ۵۰ اثر دکتر اسلامی.

«کتاب‌شناسی توصیفی آثار دکتر اسلامی ندوشن »

روشن‌تر از روشن، همان: ۲۴۴ – ۲۳۴// در آیینۀ روزها، همان: ۳۰۱-۲۹۳// دیباچه‌ها، همان: ۳۹۶- ۳۸۹// نگاه نو،س ۲۸، ش۱۲۰(زمستان ۱۳۹۷): ۱۷۴-۱۶۸//  یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۲۶۸-۲۷۲ با عنوان: کتاب‌شناسی آثار دکتر اسلامی ندوشن// مردی که ایران را از یاد نبرده است، جشن نامۀ دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن: محمّدجواد حق شناس، تهران: بامداد نو(دفترهای تهران،۶)، ۱۳۹۹: ۴۵-۵۴// تارنمای فرهنگ ندوشن (۹/۱۰/۱۳۹۹)// نوشتار، س۱، ش۱ (بهار ۱۴۰۰):۱۷۲-۱۷۹// سخنگوی وجدان ایرانی، ۱۴۰۰: ۱۹۰-۲۰۰// کاریز یزد (؟؟؟)// ایران، یادگار تاریخ ، همان (زیر چاپ).

 • عنوان، گویاست.

«کتاب‌شناسی دکتر اسلامی ندوشن»

تک‌درخت، همان: ۷۱۰ – ۶۹۶ //  یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۲۱۸ – ۲۰۴٫ (هر دو با عنوان: کتاب‌نامۀ دکتر اسلامی ندوشن)، ویرایش  دوم، همان:۹۵-۱۰۱// کاریز یزد (۹/۱۲/۱۳۹۸)// تارنمای فرهنگ ندوشن(۶/۱۲/۱۳۹۸) (هر سه با عنوان: گزیدۀ کتاب‌نامۀ…) // روشن‌تر از روشن، همان: ۵۷ – ۵۶ // رهاورد دیدار، همان: ۳۶۳ – ۳۱۰٫

 • معرّفی کتاب‌ها و مقالات دربارۀ زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

«کتاب‌شناسی موضوعی و توصیفی آثار اسلامی ندوشن»

کاریز یزد(۸/۱۱/۱۴۰۰)// تارنمای فرهنگ یزد (۱۱/۱۱/۱۴۰۰)// سخنگوی فرهنگ ایران: علی اکبر جعفری ندوشن، تهران: مروارید، ۱۴۰۱: ۱۷۳-۱۸۲// یزدنامک، س۱۳، ش۵۶(؟؟؟):؟؟؟ (زیر چاپ)// کاریز یزد (۲۵و۲۴/۳/۱۴۰۱).

 • عنوان گویاست.

«کتاب‌شناسی نقد و معرّفی کتاب روزها»

در آیینۀ روزها، همان: ۲۹۲-۲۸۹// دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دفتر دوم، روزها، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۳۰۱-۲۹۹// کاریز یزد(۳/۴/۱۳۹۸)// تارنمای فرهنگ ندوشن(۹/۸/۱۳۹۹)// یزد، یادگار تاریخ، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۴۰۱،ج۴ (زیر چاپ)// ایران، یادگار تاریخ ، همان (زیر چاپ).

 • کتاب روزها اثر دکتر اسلامی ندوشن است.

«کتاب‌نامۀ دکتر اسلامی ندوشن»

       کتاب‌شناسی دکتر اسلامی ندوشن

«گزارش سفر نویسندگان توانا دکتر اسلامی ندوشن و دکتر شیرین بیانی به یزد»

ندای یزد، س ۱۶، ش ۶۷۹ (۲۴ / ۸ / ۷۹ ۱۳): ۲// کاریز یزد (۱۳۹۸).

 • عنوان، گویاست.

«گزارش دیدار دوستانۀ دکتر اسلامی ندوشن در یزد»

(؟؟؟).

 • این دیدار در سال ۱۳۸۴ در یزد برگزار شد.

«گزیده کتابنامۀ دکتر اسلامی ندوشن»

       کتاب‌شناسی دکتر اسلامی ندوشن

«گزیده مقاله شناسی اسلامی ندوشن»

یادگارنامۀ دکتر اسلامی ندوشن، به کوشش : فرهنگ جهانبخش، ج۲ (چاپ نشد)// مهر و ناهید، ش۳۴ (بهار ۱۴۰۱):؟؟؟ (زیر چاپ)// کاریز یزد (؟؟؟)// یزد، یادگار تاریخ، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۴۰۱،ج۴ (زیر چاپ).

 • فهرست مقالات دکتر اسلامی.

«گفته‌ها و ناگفته‌ها»

اثر: محمّدعلی اسلامی ندوشن، اقتباس: حسین مسرّت، روشن‌تر از روشن، همان: ۱۷۷ – ۱۵۶// تارنمای فرهنگ ندوشن (۲۱/۱۰/۱۳۹۸)// کاریز یزد (۲۳/۱۰/۱۳۹۸)// سخنگوی وجدان ایرانی، همان: ۱۱۴-۱۲۹// پیمان یزد، س۲۹، ش۵۴۶۸(۱۶/۱۱/۱۴۰۰): ۳ و ش ۵۴۷۴(۲۳/۱۱/۱۴۰۰):۳// یزدنامک، س۱۳، ش۵۶(؟؟؟): ؟؟؟(زیر چاپ)// ایران، یادگار تاریخ ، همان (زیر چاپ).

 • برگزیدۀ زیباترین جملات کوتاه از بین آثار دکتر اسلامی.

«مجموعه‌ای از نوشته‌های دکتر اسلامی ندوشن در یک کتاب»(گفت‌وگو)

اطّلاعات، ش ۲۵۶۷۵(۵/۶/۱۳۹۲):۳ // ایسنا (۴/۶/۱۳۹۲) // تارنمای ندوشن، مرکز جغرافیایی ایران (۴/۶/۱۳۹۳)// کاریز یزد(۲۲/۳/۱۳۹۸).

 • دربارۀ چاپ کتاب دیباچه‌ها به کوشش مسرّت.

«مردی از جنس ایران»

فرهنگ یزد، س ۶، ش ۲۱ (زمستان ۸۳ ۱۳): ۴۴ – ۳۹// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۲۵۹-۲۶۲٫ با عنوان فرعی: کارنامۀ زندگی و آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن// کاریز یزد (۲/۱۲/۱۳۹۸)// تارنمای فرهنگ ندوشن(۱۰/۱۲/۱۳۹۸).

                                                                                                                   نیز. ر. ک: روشن‌تر از روشن

 • کارنامۀ زندگی و آثار دکتر اسلامی ندوشن.

«مردی که ایران را از یاد نبرده است» (گفت و گو)

تازه های کتاب، برنامۀ چادی شب رادیو یزد (۱/۹/۱۳۹۹)// برنامۀ زندگی سلام سیمای مرکز یزد (۶/۹/۱۳۹۹).

 • جشن نامۀ دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

«مردی که ایران را از یاد نبرده است»

جهان کتاب، س ۲۵، ش۹و۱۰، پیاپی ۳۷۹-۳۸۰ (آذر و دی ۱۳۹۹): ۷۹-۸۰// شهرکهن، س۶، ش۵۶(بهمن ۱۳۹۹): ۱۹// تارنمای فرهنگ ندوشن(۲۵/۱۱/۱۳۹۹)// یزد، یادگار تاریخ، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۴۰۱،ج۴ (زیر چاپ) // در بوته نقد، همان، (زیر چاپ) با عنوان: «مردی که ایران را هرگز از یاد نبرد»

 • معرّفی جشن نامۀ دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن.

«معرّفی سه کتاب جدید از دکتر اسلامی ندوشن»

*
 • سه کتاب از اسلامی ندوشن

« ناردانه ها»

یزد امروز، س۱۹، ش۸۲۶ (۱۸/۵/۱۴۰۰):۲// تارنمای فرهنگ ندوشن (۶/۶/۱۴۰۰)// ایران، س۲۸، ش۷۲۹۲۶(۱۸/۳/۱۴۰۱):۱۲// کاریز یزد (۱۹/۳/۱۴۰۱)// در بوتۀ نقد، همان (زیر چاپ).

معرّفی کوتاه کتاب نامبرده اثر دکتر اسلامی ندوشن.

«نقد آثار اسلامی ندوشن در یک کتاب»(گفت‌وگو)

ایسنای مرکزی (۱۱/۶/۱۳۹۲)// روزنامۀ ایران، ش ۵۴۵۱(۱۲/۶/۱۳۹۲): ۲۰ با عنوان: نقد ندوشن// کاریز یزد (۲۲/۳/۱۳۹۸) // پرگار، س ۱، ش ۶۶(۷/۱۲/۱۳۹۲):۸٫

دربارۀ کتاب دیدگاه‌ها به کوشش مسرّت و پیام شمس الدّینی.

«نقد کتاب‌های دکتر اسلامی ندوشن منتشر می‌شود»(گفت‌وگو)

روزنامۀ اطّلاعات ش ۲۶۰۰۶(۸/۶/۱۳۹۳):۳ // یزد فردا (۶/۸/۱۳۹۳) // یزدی نیوز (۷/۸/۱۳۹۳)// کاریز یزد (۳۰/۱۰/۱۳۹۸).

 • گردآوری تمامی نقد و نظرهایی که دربارۀ آثار اسلامی ندوشن شده با همکاری پیام شمس الدّینی چاپ  شد.

ن ر. ک: دیدگاه‌ها

«نوشته‌های بی سرنوشت»

نشریّۀ خ. پ دانشگاه یزد، س ۴، ش ۱۸ (بهمن ۷۲ ۱۳): ۴۳ // ندای یزد، س ۱۲، ش ۵۲۸ (۳۰ / ۷ / ۷۵ ۱۳): ۷ // دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دفتر چهارم، نوشته‌هایی در ادب و تاریخ، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۵۴-۵۳// کاریز یزد (۸/۳/۱۳۹۸)// در بوته نقد، همان، (زیر چاپ).

 • معرّفی کتاب نامبرده اثر: دکتر محمّد علی اسلامی ندوشن.

«وقتی خواننده به وجد می‌آید»

*
 • روزهایی با عشق

«هستی، برگ زری از دکتر اسلامی ندوشن»

ندای یزد، س ۹، ش ۳۵۷ (۹ / ۱ / ۷۲ ۱۳): ۱ و ۴٫ (با عنوان: هستی) // // خاتم یزد، س ۲، ش ۱۴۱ (۱۱ / ۱۰ / ۸۴): ۴// کاریز یزد (۸/۳/۱۳۹۸)// در بوته نقد، همان، (زیر چاپ).

 • دربارۀ فصل‌نامۀ هستی که به‌وسیلۀ دکتر اسلامی ندوشن بنیان‌گذاری شده است.

«هستی، زبان گویای امروز»

 کاریز یزد (۷ / ۱۰ / ۸۴ ۱۳) //  یزد امروز، س۲۱، ش۸۵۴(۲۲/۱/۱۴۰۱):۲// در بوته نقد، همان، (زیر چاپ).

 • دربارۀ مجلۀ هستی.

«هستی هم رفت»

خاتم یزد، س ۴، ش ۳۳۱ (۱۶ / ۲ / ۸۶ ۱۳): ۴ با عنوان: «هستی هم می‌رود»// یزد امروز، س۱۸، ش۷۲۱(۳۰/۲/۱۳۹۸):۲ // کاریز یزد (۱۲/۳/۱۳۹۸) // یزد، یادگار تاریخ، ج۳: ۳۳۶-۳۳۷// در بوتۀ نقد، همان (زیر چاپ).هر سه با عنوان : هستی هم رفت.

 • دربارۀ اعلام تعطیلی، هستی، از سوی بنیان‌گذار آن دکتر اسلامی ندوشن.

«هستی هم می‌رود»

*
 • «هستی هم رفت»

«همراه با فردوسی، نگرشی برنامۀ نامور»

جهان کتاب، س ۱، ش ۵ (نیمۀ دوم آذر ۷۴ ۱۳): ۱۳ (خلاصه) (با عنوان: نامۀ نامور گزیدۀ شاهنامه)  // ندای یزد ۴ – ۱، س ۱۱، ش ۴۹۲ (۱۱ / ۱۰ / ۷۴ ۱۳) تا ش ۴۹۵ (۲ / ۱۱ / ۷۴ ۱۳) (کامل) // دیدگاه‌ها دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دربارۀ فردوسی و شاهنامه، تهران: انتشار، ۱۳۹۴: ۲۰۷-۲۰۳// کاریز یزد (۹/۳/۱۳۹۸)// در بوته نقد، همان، (زیر چاپ).

 • معرّفی کتاب‌نامۀ نامور؛ گزیدۀ شاهنامۀ فردوسی، اثر: دکتر محمّد علی اسلامی ندوشن.

«یک نویسنده و پژوهشگر ادبی در یزد از رونمایی کتاب روزها اثر دکتر اسلامی ندوشن در این استان خبر داد»

*
 • آیین رونمایی از کتاب…

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

2524 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

*

تمام حقوق این سایت برای © 2022 سامانه اطلاع رسانی فرهنگ ندوشن. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی